AKTUALNOŚCI

ŚWIADECTWA

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Profile działalności LCPRiOU

Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym jest darem dla osób potrzebujących pomocy duchowej i psychologicznej, złożonym na ręce Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Jego wizyty w Sanktuarium Licheńskim w dniach 7-8 czerwca 1999. Jest dziełem apostolskim w dziedzinie trzeźwości oraz ewangelizacji i odnowy rodziny, prowadzonym przez Zgromadzenie Księży Marianów. Stanowi dzieło miłosierdzia na rzecz nowych ubogich współczesnego Kościoła i świata, a więc ludzi pozbawionych sensu życia i wiary w Boga, przeżywających kryzysy osobiste i rodzinne, osób uzależnionych, cierpiących i chorych. Jest ono odpowiedzią na apel Jana Pawła II o wyobraźnię miłosierdzia.

Program Pomocy LCP

Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym otwarte jest na nowe formy i metody skutecznego pomagania alkoholikom, palaczom, narkomanom, hazardzistom, erotomanom, osobom doświadczającym skłonności homoseksualnych oraz ich rodzinom. Osoby cierpiące z powodu tych i innych problemów - uzależnień oraz przeżywające trudności i kryzysy rodzinne, dzięki pomocy duchowej i terapeutycznej mogą odzyskać utraconą nadzieję, przeżyć przebudzenie duchowe, otrzymać moc i odwagę do zmiany własnego życia. Przychodzą bezsilni, załamani, zrozpaczeni, po moc do życia oraz rozwiązywania swoich problemów. Doświadczają tutaj łaski spotkania z Bogiem oraz odnowienia sił witalnych. Formy pomocy stosowane w Centrum są wynikiem poszukiwania równowagi "złotego środka" między oddziaływaniem duchowym i terapeutycznym. Ważny jest cały człowiek szukający pomocy. Może on ją znaleźć przede wszystkim w dziedzinie duchowości jak również w uporządkowanej przez terapię sferze zmysłów, uczuć oraz intelektu. Ważne jest zdrowe funkcjonowanie rodziny jako całości. Ten priorytet integralnego spojrzenia na człowieka i rodzinę wyznacza kierunki pracy terapeutycznej i duchowej Centrum.

Pomoc duchowa

1. Msza Święta w intencji uzależnionych i współuzależnionych – drugi poniedziałek miesiąca Bazylika godz. 19.00 w sezonie, 18.00 poza sezonem

2. Codzienna Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 w intencji osób uzależnionych i ich rodzin.

3. Księgi wieczystej i czasowej abstynencji.

4. Rozmowa z kapłanem znającym problematykę uzależnień i kryzysów życia, spowiedź i towarzyszenie duchowe.

5. Rekolekcje, dni skupienia.

Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia uzależnień

1. Poradnictwo psychologiczne dla osób w kryzysach emocjonalnych oraz problemach w relacjach.

2.Wsparcie psychologiczne dla osób w żałobie.

3.Psychoterapia uzależnienia młodzieży i dorosłych.

4. Poradnictwo psychologiczne członków rodzin osób uzależnionych.

5. Rozprowadzanie literatury dotyczącej problemów natury psychologicznej.

6.Terapia DDA/DDD indywidualna i grupowa.

Służba ewangelizacji rodziny

1. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

2. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa

3. Nauka metod naturalnego planowania rodziny

4. Wsparcie duchowe dla osób z doświadczeniem aborcji

5. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów małżeńskich

6. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych

7. Nauka dialogu małżeńskiego, pogłębienie duchowości małżeńskiej

8. Informowanie o poradniach rodzinnych, stowarzyszeniach i wspólnotach rodzin

9. Rozprowadzanie literatury o tematyce małżeńskiej i rodzinnej

10. Rekolekcje dla małżeństw, kursy małżeńskie

Współpraca z ruchem samopomocowym

1. Pomoc osobom nadużywającym alkoholu, uzależnionym od narkotyków, nikotyny i innych nałogów oraz członkom ich rodzin

2. Indywidualne spotkania i rozmowy z trzeźwiejącymi alkoholikami i członkami ich rodzin

3. Mityngi grup samopomocowych AA, DDA w Centrum

4. Wspieranie i motywowanie do leczenia uzależnienia i współuzależnienia

5. Informowanie o działalności placówek odwykowych, poradni rodzinnych oraz grup samopomocowych z terenu całego kraju

6. Konsultacje telefoniczne, codziennie od godz. 8.00 do 18.00

7. Organizacja Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu

8. Redakcja biuletynu formacyjno - edukacyjnego "Mityng pod gwiazdami"

9. Kolportaż literatury trzeźwościowej i formacyjnej z kręgu grup samopomocowych

Inne formy pomocy

1. Informowanie o instytucjach i placówkach pomocy społecznej, prawnej i specjalistycznej