AKTUALNOŚCI

ŚWIADECTWA

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Zespół LCPRiOU

Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym czynne jest codziennie:

8.00 - 18.00 - w okresie letnim /maj - wrzesień/

8.00 - 16.00 - w okresie zimowym /październik - kwiecień/

Pracownicy:

Stały zespół tworzą:

ks. Jarosław Hybza MIC - dyrektor

mgr Piotr Kucal - administrator

mgr Maria Michalska - psycholog

mgr Oliwia Kujawa - psycholog

mgr Krystyna Gorgolewska - doradca rodzinny

Wolontariusze:

W sezonie intensywnego ruchu pielgrzymkowego /maj – październik/ zapraszamy do współpracy naszych przyjaciół, którzy w ramach swojego wolnego czasu /urlopu/ ofiarnie, bezinteresownie i z wielkim poświęceniem służą licheńskim pielgrzymom.

W Centrum pełnią posługę wolontariusze: trzeźwiejący alkoholicy i członkowie ich rodzin z określonym stażem abstynenckim, fachową wiedzą i bogatym osobistym doświadczeniem trzeźwego życia. Służbę pełnią również doradcy rodzinni pracujący na co dzień w poradniach w różnych zakątkach naszego kraju.