strona główna mapa strony kontakt
Dzieci alkoholików
Wspólnota Krewnych i Przyjaciół Alkoholików
www.al-anon.org.pl

Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

     Rodzina z problemem alkoholowym jest rodziną dysfunkcyjną. Oznacza to z jednej strony niespełnianie psychologicznych funkcji wobec poszczególnych osób: oparcia w rodzinie, wzajemności (ty mnie, ja tobie), otwartej komunikacji (powiem ci, co mnie naprawdę gnębi), wymiany i więzi z szerszym środowiskiem (rodzina zamknięta), z drugiej strony oznacza przystosowanie się poszczególnych członków rodziny do nienormalnej i niekorzystnej sytuacji. Dzieci żyjące w atmosferze ciągłego chaosu, niepewności, zagrożenia, napięcia emocjonalnego przeżywają uczucia przerastające ich możliwości. Uczą się nie ufać, nie mówić, nie odczuwać, przystosowują się do trudnej dla siebie sytuacji, wchodząc w określone role:

Bohater rodzinny

     Osoba pełna wyrzeczeń i poświęcenia dla rodziny. Rezygnuje z ważnych, osobistych celów życiowych by godzić rodziców, kształcić innych (marnując swoje możliwości), żenić (wydawać za mąż) młodsze rodzeństwo itp. Innymi słowy, żyje intensywnie życiem innych członków rodziny, walcząc o ich sprawy i zaniedbując siebie. Bohater rodzinny nigdy nie powie: "stop" ani "nie mogę już więcej". Ma małą świadomość własnych pragnień i potrzeb. Ostatecznie ląduje na stole operacyjnym z powodu perforacji żołądka w związku z chorobą wrzodową, lub na oddziale reanimacyjnym z powodu zawału serca.

Kozioł ofiarny

zwany często WYRZUTKIEM albo CZARNĄ OWCĄ. Jest to dziecko oscylujące w stronę marginesu społecznego z powodu zagubienia, braku uwagi rodziców lub agresywnego odwetu w związku z upokorzeniem. Zły uczeń, dziecko sprawiające trudności wychowawcze, "niedobre dziecko", jak mówią matki, dziecko wagarujące, uciekające z domu. Sam sięga po alkohol i inne środki psychoaktywne. Główny kandydat do przedłużenia dynastycznego alkoholizmu, choć w przypadku "wypadnięcia" z układu bohatera rodzinnego, zdarza mu się podejmować jego rolę.

"Dziecko we mgle"

zwane inaczej ZAGUBIONYM DZIECKIEM, "ANIOŁKIEM" lub "NIEWIDZIALNYM DZIECKIEM". Izoluje się z życia rodzinnego, a czasem z życia realnego w ogóle. Oddala się w świat fantazji, książek, muzyki czy innego rodzaju aktywności przeżywanej samotnie (np. telewizja, komputer). Identyfikuje się raczej z bohaterami książek, filmów i rozmawia raczej z wyimaginowanymi postaciami niż osobami z realnego świata. Boi się świata realnego i nie umie się w nim poruszać.

Maskotka - błazen

     Jest to dziecko specjalizujące się w rozładowywaniu rodzinnych napięć. Mistrz wygłupu i rozśmieszania. Mówi się o jego zdolnościach aktorskich. Może być w wersji "ukochana córeczka tatusia, ona jedyna potrafi go rozchmurzyć (zatrzymać w domu)". Błazen rozśmiesza innych przeżywając rozpacz i "zatrzymuje tatę w domu", drżąc wewnętrznie przed nim ze strachu.
     Inne role dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej to m.in.: "mały rodzic", "kumpel taty", "mała królewna", "perfekcjonista", "wspólnik mamy", "wizytówka rodziny", "siłacz", "prześladowca", "przegrany". Jedna osoba podejmuje zwykle więcej niż jedną rolę. "Czyste typy" z punktu widzenia tej charakterystyki zdarzają się niezmiernie rzadko.
 
Mamo, Tato! Czego naprawdę potrzebuję od Ciebie:

•    Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
•    Nie bój się stanowczości. Potrzebuję jej dla jasności i poczucia bezpieczeństwa.
•    Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Ty właśnie możesz pomóc mi zwalczyć je na starcie.
•    Nie rób ze mnie większego dziecka niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio - dorosłą.
•    Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasem dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
•    Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli to nie jest konieczne. O wiele więcej znaczy dla mnie to, co powiesz mi w cztery oczy.
•    Mów mi, co robię źle, a nie, że jestem złym. To ostatnie przeszkadza mi budować zdrowe poczucie własnej wartości.
•    Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że Cię nienawidzę. Wrogiem jesteś nie Ty, lecz Twoja miażdżąca przewaga.
•    Nie zrzędź. W przeciwnym razie bronię się i robię się głuchy.
•    Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Jestem zdezorientowany i stłamszony, gdy nic z tego nie wychodzi.
•    Nie zapominaj, że nie potrafię jeszcze precyzyjnie wyrażać swoich myśli. Dlatego czasem nie możemy się porozumieć.
•    Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Jeszcze zbyt często słabość i strach zmuszają mnie do kłamstwa.
•    Nie wmawiaj mi, że moje uczucia są głupie, ponieważ to ich nie zmieni. Moje lęki, namiętności i pragnienia po prostu są.
•    Nie rób z siebie czystego ideału. Prawda na Twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia.
•    Nie wyobrażaj sobie, że przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwość potrafię odpłacić miłością, jakiej jeszcze nie znasz.
•    Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkie eksperymenty. To na razie sposób na życie, który uczy mnie wielu rzeczy. Przymknij na to oko.
•    Nie bądź ślepy i przyznaj, że rosnę. Może trudno dotrzymać mi kroku w galopie, lecz zrób co możesz w tej sprawie.
•    Nie bój się miłości, nigdy.

Opracowanie: Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie
 
ALATEEN – WSPÓLNOTA MŁODYCH

PREAMBUŁA
WPROWADZENIE DO PROGRAMU DLA ALATEEN

Alateen - część Grup Rodzinnych Al- Anon, jest wspólnotą młodych ludzi, na których życie wpłynęło picie członka rodziny lub bliskiego przyjaciela. Pomagamy sobie wzajemnie dzieląc się naszymi doświadczeniami, siłą i nadzieją.
    Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną, ponieważ ma wpływ na emocje, a nawet na zdrowie fizyczne członków rodziny. Mimo że nie możemy zmienić ani kontrolować zachowania naszych rodziców, możemy się oddzielić wewnętrznie od ich problemów, nie przestając ich kochać.
    Nie dyskutujemy na tematy religijne. Nie zajmujemy się też problemami jakichkolwiek organizacji. Naszym celem jest rozwiązanie naszych własnych kłopotów. Staramy się bardzo o zachowanie anonimowości innych osób, a w szczególności alkoholików.
    Przez stosowanie Dwunastu Stopni AA w naszym życiu zaczynamy dojrzewać umysłowo, emocjonalnie i duchowo. Będziemy zawsze wdzięczni za Alateen i jego cudowny, zdrowy program, dzięki któremu możemy w pełni cieszyć się naszym życiem.

DWANAŚCIE STOPNI ALATEEN
1.  Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że nie jesteśmy w stanie kierować naszym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od naszej własnej może nam przywrócić równowagę ducha i umysłu.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga - jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Przeprowadziliśmy szczery i odważny rachunek sumienia.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie - we własnym sumieniu i innemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6.  Z całkowitą gotowością powierzyliśmy Bogu usuwanie wszelkich słabości naszego charakteru.
7.  Prosiliśmy Boga z pokorą, aby usunął nasze wady.
8.  Sporządziliśmy listę osób przez nas skrzywdzonych i postanowiliśmy im wszystkim zadośćuczynić.
9.  Naprawiliśmy błędy popełnione wobec wszystkich ludzi – gdy tylko było to możliwe bez krzywdy dla nich lub dla innych.
10. Prowadziliśmy w dalszym ciągu rachunek sumienia; w razie popełnienia błędu jesteśmy gotowi        przyznać się do tego.
11. Poszukiwaliśmy   przez   modlitwę   i  medytację   coraz doskonalszej więzi z Bogiem - jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas i o siłę do jej spełnienia.
12. Dzięki stosowaniu Dwunastu stopni dostąpiliśmy duchowego przebudzenia i staraliśmy się  nieść posłannictwo innym ludziom, a zasady te stosować we wszystkich naszych sprawach.DWANAŚCIE TRADYCJI ALATEEN

1. Nasze wspólne dobro powinno być stawiane na pierwszym miejscu: postęp indywidualny większości zależy od naszej jedności grupowej.
2. Jedynym i najwyższym autorytetem Alateen jest kochający Bóg - taki jaki daje się rozpoznać w "zbiorowym sumieniu" grupy. Ci, którzy kierują, są po to, aby rzetelnie służyć innym; oni nie rządzą.
3. Dzieci alkoholików zbierają się w celu niesienia sobie nawzajem pomocy. Mogą uważać się za Grupę Rodzinną Alateen pod warunkiem, że przyświeca im tylko ten cel. Jedynym warunkiem członkostwa jest to, czy mamy w rodzinie lub wśród bliskich przyjaciół kogoś uzależnionego od alkoholu.
4. Każda grupa powinna być niezależna, z wyjątkiem spraw odnoszących się do innych grup Alateen, Al-Anon lub AA jako całości.
5. Każda grupa Alateen ma tylko jeden cel: niesienie pomocy dzieciom alkoholików. Realizujemy to poprzez stosowanie Dwunastu Stopni AA w naszym własnym życiu, przez zrozumienie i dodawanie otuchy naszym bliskim.
 6. Nasze grupy Alateen nie powinny nigdy udzielać swej nazwy lub w jakikolwiek inny    sposób wspierać działalności innych organizacji. Imię Alateen nie powinno być nigdy  włączone w jakiekolwiek dyskusje publiczne tak, aby problemy finansowe, majątkowe i prestiżowe nie odwracały naszej uwagi od głównego celu duchowego. Powinniśmy zawsze współpracować z AA.
 7. Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować pomocy materialnej z zewnątrz.
8. Dwunasty Stopień Alateen powinien być realizowany we własnym zakresie grupy, bez pomocy ludzi poświęcających się do tego rodzaju pracy zawodowo. Nasze Centrale Służb mogą jednak zatrudniać pracowników fachowych.
9. Grupy nie powinny mieć cech organizacyjnych, ale mogą wybierać spośród swoich  członków przedstawicieli, tworzących rady służebne lub komitety, podlegające bezpośrednio tym, którym służą.
10. Grupy Alateen nie wyrażają opinii w sprawach nie związanych z ich działalnością, aby  imię Alateen nie zostało nigdy uwikłane w publiczne dyskusje.
11. Nasze  oddziaływanie na  społeczeństwo opiera się na przyciąganiu, a nie reklamowaniu. Powinniśmy dbać o zachowanie osobistej anonimowości w kontaktach z prasą, TV, radiem i filmem i w szczególny sposób ochraniać anonimowość członków AA.
12. Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych Tradycji i przypomina nam  zawsze o pierwszeństwie tych Tradycji przed osobistymi przekonaniami i korzyściami naszych członków.

...........................................................................................................................................

   « powrót


stronę odwiedziło 857256
copyright © 2007 LICHEŃSKIE CENTRUM POMOCY powered by ARTplus